Tietosuojaseloste
Maanrekannusliike Matti Kelloniemi Oy, 24.5.2018

Tämä tietosuojaseloste koskee Matti Kelloniemi Oy:n asiakkaita, sekä verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeen lähettäviä.

Yhteydenotto verkkosivulta

Yhteydenottolomakkeen lähettäessäsi täyttämäsi tiedot saapuvat meille sähköpostilla ja jäävät Googlen sähköpostipalvelimelle. Käytämme lähettämiäsi tietoja yhteydenottamiseen. Säilytämme tietoja tarpeelliseksi katsomamme ajan, kuitenkin korkeintaan 6 vuoden ajan. Tietojen lähettäminen on vapaaehtoista. Emme luovuta tietojasi eteenpäin markkinointitarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus liittyen yhteydenottoihin.

Asiakasrekisteri

Olemme rekisterinpitäjän asemassa, kun tallennamme asiakkaidemme yhteystietoja asiakasrekisteriin. Tallennetut tiedot vastaanotamme rekisteröidyltä (ja rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseltä sopimukselta). Tallennamme asiakkaan nimen ja asiakkaan luovuttamat yhteystiedot. Säilytämme tietoja
palveluntuottamisen ajan, sekä sen päättymisen jälkeen. Asiakasrekisterin käsittelijänä toimii Wiik Solution Oy ja Visma Sofware Oy.

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 15-22 § mukaisesti oikeus häntä koskeviin tietoihin, joita hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän Matti Kelloniemi Oy:n järjestelmiin:

  • saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihin
  • tietojen oikaiseminen
  • tulla unohdetuksi (tietojen poistaminen)
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • rajoittaa tietojen käsittely
  • vastustaa käsittelyä
  • vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä

Rekisteritietojen tarkistaminen on ilmaista kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterit suojaamme salasanoilla. Mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta ilmoitamme ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle, sekä valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa, mikäli katsomme loukkauksen kohteeksi joutuneen tiedon olevan sellaista, josta on vakavaa haittaa rekisteröidylle.

Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksytte evästeiden käytön. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos lähetettyyn viestiin halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat. Henkilötietoja sisältävän viestin lähettävän on syytä huomioida, että yhteys ei ole suojattu ja tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.

Rekisterinpitäjä:
Matti Kelloniemi Oy
p. 040 723 7809
asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi

Rekisterin käsittelijä:
Wiik Solution Oy
p. 040 774 0054
toimisto@taloushallintoa.fi

Rekisterin käsittelijä:
Visma Software Oy
p. 02 724 8870